Meer commitment bij mondiaal netwerk voor het bouwen van sociale gemeenschappen

Meer commitment bij mondiaal netwerk voor het bouwen van sociale gemeenschappen

Netwerkorganisatie met wereldwijd meer dan 100 vestigingen met locaties, vergaderruimtes, opleidingen, infrastructuur en netwerkcontacten. Ondersteunt jaarlijks meer dan 10.000 events op alle continenten. Na het energizing traject is er binnen deze organisatie meer focus en commitment, meer autoriteit en proactief handelen. Er is een financieel gezondere basis ontstaan waarbij er nieuwe, frisse leden zijn aangehaakt. Er is een betere structuur en ‘way of working’ gestart, met de mogelijkheid tot snellere en besluitvorming over complexe problematiek. Er is betere communicatie en afstemming tussen de verschillende vestigingen. Het commitment is versterkt, alsmede het gezamenlijke vertrouwen in de onderlinge samenwerking in de verdere toekomst.