Studeerde geneeskunde en werkte van 1978 tot 2018 als huisarts en arts voor Integratieve Geneeskunde. In dit werk was hij er altijd op gericht het zelfgenezend vermogen van cliënten en patiënten te activeren. Vaak met prachtige genezingseffecten als resultaat. Dit herstelvermogen is volgens hem niet alleen aanwezig bij individuen, maar huist in ieder georganiseerd verband en in elk project. Allen functioneren als een levende gehelen. Alles groeit, bloeit en heeft ook zo z’n kuren.

Sinds hij ECOintention practitioner is, gaat hij van de behandeling van het individu naar de balancering van grotere gehelen. Met een geschoold vermogen om de vinger op de zere plek te leggen, weet hij bedrijven, teams, of afdelingen van instellingen te diagnosticeren. Daarna werkt hij aan het altijd aanwezige systeem van natuurlijke weerstand. De vitaliteit van het geheel neemt daarmee toe, evenals de onderlinge cohesie, het plezier in het werk, en de effectiviteit van de organisatie.