Personal & Group Health Energizing

Stressreductie en stresspreventie door health energizing

Stress is in Nederland momenteel de grootste ziekmaker. De oorzaken zijn divers: van geluidshinder tot sociale of werkgerelateerde spanningen. Langdurig blootstaan aan stress leidt tot ziekte, depressiviteit, uitval en belasting van onze gezondheidszorg. Onze energizing trajecten leiden tot hogere vitaliteit en betere weerbaarheid, en daarmee tot ontspanning en een toenemende ‘flow’. De negatieve spiraal wordt gekeerd en daarmee ontstaat nieuwe moed en daadkracht. Op persoonlijk niveau, maar ook als het gaat om werkklimaat of het sociale klimaat in een buurt of wijk.

Bent u werkzaam in human resources management? Dan weet u dat veel bedrijven en organisaties lijden onder te hoge prestatiedruk, personeelstekort, opeenvolgende reorganisaties, en soms een verziekte werksfeer. Een energizing traject geeft verlichting en ondersteunt de positieve flow. Stress vermindert. Psychosomatische klachten nemen af. Werksfeer, motivatie, samenwerking, gezondheid en inzetbaarheid nemen toe.

Bent u dienstverlener in een openbare functie? Dan heeft u ongetwijfeld te maken met het veranderende sociale klimaat. Met toenemende mondigheid en assertiviteit, maar ook met agressie. Uw functie vraagt dat u voorkomend en behulpzaam blijft, ook op momenten dat het publiek dit niet is. Een spanningsveld dat maar al te vaak leidt tot spanning en verlies van motivatie. Met in het uiterste geval burn-out, PTSS, en uitval. Onze energizing trajecten dragen bij aan de weerbaarheid. Competentie en cohesie binnen teams verbeteren. Moreel en vertrouwen in eigen kunnen keren terug. Bestaande nazorg bereikt gemakkelijker het beoogde resultaat. Gezonde en vitale dienstverleners leiden tot een veiliger uitvoering van de publieke taken.