Energizing Agriculture & Nature

‘Groen’ is direct verbonden met ons werk. Want onze energizing trajecten verlopen altijd organisch. Met respect voor wat natuur en natuurlijk is.

Wij ondersteunen de natuurlijke groeikracht. Ook als het gaat om kwetsbare natuurgebieden of om landbouwbedrijven, met hun grote waarde, zowel in materiële als gevoelsmatige zin.

Met een energizing traject volgens de methode ECOintention verbetert u de energie binnen uw landbouwbedrijf, in uw stallen of kassen, op uw land. Maar ook in het natuurgebied dat u onder uw hoede hebt. Vee en andere dieren komen beter in hun vel te zitten. Zaaigoed gedijt beter. Bos floreert. Biodiversiteit neemt toe. Water wordt schoner en rijker. De opbrengst verbetert, of het nu gaat om de honing van uw bijen, het fruit in uw boomgaarden, de melk van uw koeien. De kosten voor bodemverbetering, het inzetten van bestrijdingsmiddelen of het inroepen van een veearts nemen aanzienlijk af. Er komt meer ontspanning in het soms gecompliceerde raakvlak tussen bedrijfsmatige agricultuur en natuurbelangen. De afgelopen decennia zijn tientallen landbouwbedrijven en natuurgebieden met aantoonbaar succes geholpen via de methode ECOintention. Met als gevolg dat de natuurwaarde en biodiversiteit in deze gebieden zijn toegenomen, evenals de bezoekersaantallen.

Met dit alles verbetert uw bedrijfsvoering. Financiële middelen blijken nu wel toereikend. Er komt beter zicht op de doelen die u wenst te behalen. En uiteindelijk varen uw eigen rust en gezondheid – en die van uw werknemers – er wel bij.