Is technisch opgeleid tot civiel ingenieur en volgde daarna verschillende managementopleidingen en –trainingen. Ontwikkelde zich tot mensgerichte (interim)manager in een scala van organisaties, en coach van teams en individuen. Met zijn uitgebreide ervaring binnen zowel publieke als private organisaties kan hij zich gemakkelijk verplaatsen in de omstandigheden en omgeving van een opdrachtgever. Is in staat om snel gegevens te analyseren en verbanden te leggen. Functioneert op strategisch niveau voor directies, bestuurders en het (senior)management van bedrijven en overheid als een volwaardige sparringpartner. Sinds 2018 voegt het werk als ECOintention practitioner hier een nieuwe, energetische dimensie aan toe: het richten en harmoniseren van energie, zodat deze meewerken aan het behalen van de gestelde organisatiedoelen.

Hans stelt duidelijke en realistische doelen, maar ook grenzen. Hij is een bruggenbouwer en laat het beste in mensen naar boven komen. Daarbij richt hij zich eveneens op het behalen van resultaten. Is gemakkelijk in staat om te anticiperen op andermans behoeften en creëert draagvlak voor processen en trajecten. Aandacht, integriteit en zorgvuldigheid kenmerken hem als leider. Naast het oppassen op zijn kleinkinderen vindt hij veel voldoening in sporten, klussen en watersport.

Meer over Hans op www.blokkeradvies.nl.