Meer samenwerking en begrip binnen keten boer-winkel-consument

Energizing traject voor een koepelorganisatie die de keten ‘van boer tot consument’ moet verbeteren. Met als kerntaken onder meer het verbeteren van de onderlinge communicatie en samenwerking binnen de keten, het bundelen van krachten voor een eerlijke handel, en het voeren van overleg met overheden. In de loop van het energizing traject zijn er positieve ontwikkelingen. De samenwerking tussen de ketenpartners verloopt beter, met meer overleg en begrip voor elkaars belangen. Medewerkers van de koepelorganisatie tonen meer zelfwerkzaamheid en passie voor het werk. De organisatie is actiever geworden richting overheid en politiek, en heeft een krachtige toekomstvisie ontwikkeld.