Verminderde weerstand en steeds soepeler proces bij samenvoeging 112-meldkamers

Energizing traject bij de samenvoeging van verschillende 112-meldkamers tot één gemeenschappelijke meldkamer. Dit is onderdeel van een landelijke programma dat het aantal van 23 bestaande meldkamers moet terugbrengen tot tien. Omdat het voor de betrokkenen om een ‘opgelegde’ samenvoeging ging, was de weerstand groot en de bereidheid tot samenwerken laag. Na een jaar energizing is de weerstand bij bestuur, directeuren en medewerkers aanzienlijk afgenomen. Een groot aantal werkt inmiddels betrokken en enthousiast mee. Gedurende het jaar zijn de plannen duidelijker geworden en verliep de besluitvorming steeds soepeler. De projectkosten zijn binnen de door het bestuur toegekende budget gebleven.