De aanpak van onze energizing trajecten is gebaseerd op de methode ECOintention. Dit is een innovatieve verandermethode die teams en organisaties, gebouwen en locaties, projecten, land- en tuinbouwbedrijven, natuurgebieden en evenementen, maar ook personen, in een gezonde energie en goede flow brengt. De methode helpt om doelen te bereiken en problemen op te lossen, ook als deze hardnekkig zijn.

Door onze energizing trajecten verbetert de energiehuishouding. Stagnerende of oude, blokkerende energie wordt geharmoniseerd en stress verdwijnt. U bent beter in staat om uw doelen te verwezenlijken en merkt dat het toeval vaker gaat meevallen. Oplossingen dienen zich vaker ‘vanzelf’ aan. Gezonde, vitale energie is een belangrijke randvoorwaarde voor succes, effectiviteit, gezondheid en plezier. Van een energizing traject heeft u jarenlang profijt.

Een energizing traject bestaat uit vier fasen en duurt in het totaal ongeveer 12 maanden. De verschillende fasen:

  1. Het formuleren van uw doelstellingen.
  2. Energetische startscan die een helder en gekwantificeerd overzicht geeft van sterke en minder sterke kanten van het project, de organisatie, de locatie of de persoon.
  3. Het bewerken van de energie tot de energetische streefwaarden zijn bereikt (ca 8 maanden).
  4. Het stabiliseren van de geoptimaliseerde energie (ca 4 maanden).

Wat vraagt dit van u, als opdrachtgever? U formuleert de doelen die u graag wilt bereiken. U bespreekt met ons de startscan. Gedurende het energizing traject sturen we u de meest actuele energetische analyses, en iedere 6 tot 8 weken houden we met u een voortgangsgesprek. Hierin tonen we met behulp van inzichtelijke grafieken de energetische ontwikkeling, en koppelen deze aan de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk. In de loop van het traject leren wij u om uw intentie te richten op uw zelfgekozen doelen, en daarmee de energetische ontwikkeling te ondersteunen. We kunnen u meenemen in de grondbeginselen van energiemanagement. Als u dit wenst, kunt u ook uitgebreidere coaching en ondersteuning van ons krijgen. Zie hiervoor onder onze coaching.

De rest doen wij. Wij zijn iedere 6 tot 8 weken een aantal uren ter plaatse om de kwaliteit van de energie te controleren. We hoeven niet aan de slag met uw medewerkers of bezoekers, gewassen of dieren. Een groot deel van het werk voeren wij op afstand uit. De concrete resultaten ervan ziet u in de dagelijkse praktijk terug.

De methode ECOintention is ontwikkeld door het Center for ECOintention. In de afgelopen decennia zijn er in binnen- en buitenland met succes honderden projecten volgens deze methode uitgevoerd. Onder andere:

  • in de natuur bij de Dienst Landelijk Gebied Utrecht, de stads- en laanbomen van de gemeente Noordwijkerhout, diverse landgoederen en natuurgebieden, waaronder Geopark de Hondsrug en De Weerribben;
  • in het bedrijfsleven bij bureaus voor zakelijke dienstverlening, ICT-bedrijven, transportbedrijven, netwerkorganisaties, winkels;
  • in de agrarische sector bij coöperaties, agrarische bedrijven, imkerijen;
  • in het onderwijs bij scholengemeenschappen;
  • in projectorganisaties bij festivals en evenementen.

Zie ook onder onze recent projects.