Betere energie in de studio’s van internationaal opererend top-orkest

Betere energie in de studio’s van internationaal opererend top-orkest

Energizing traject voor een groot, internationaal opererend top-orkest plus de ondersteunende staf. Het gaat hierbij om in het totaal meer dan tweehonderd medewerkers. Een goede onderlinge communicatie en feedback flow was hier één van de doelstellingen. Opgelopen pijn als gevolg van fusies en bezuinigingen bemoeilijkte dit. Musici ervaarden de atmosfeer in de repetitiestudio’s als slecht en klaagden onder meer over vermoeidheid. Na het traject is de energie van deze ruimten aanmerkelijk beter en zijn er nog maar weinig klachten. Er is meer werkplezier, musici en ondersteunend personeel zitten goed in hun vel. Er is een betere aansluiting tussen musici, staf en directie. (In samenwerking met ECOintention practitioner Anne Marie Backes)