Ontspannener sfeer tussen generaties bij familielandgoed

Waardevolle vooruitgang op familielandgoed

Energizing traject op een landgoed van 200 hectare op de Utrechtse Heuvelrug. In 2015 ging het beheer ervan over naar de vierde generatie. Die spraken de wens uit om, in navolging van hun ouders, het landgoed ecologisch, cultuurhistorisch en landschappelijk-recreatief in topvorm te brengen en te houden. Een grote uitdaging om het stokje over te nemen, in een tijd waarin wet- en regelgeving steeds ingewikkelder wordt en subsidies afnemen. Duurzame instandhouding vereist een financieel gezond landgoed, onafhankelijk van subsidies. De nieuwe beheerders hadden nog geen stevig fundament ten aanzien van beheer van het bosareaal en houtkap, financiën of overleg met overheden. Ook waren er grote veranderingen nodig; beperkte woningbouw als inkomstenbron, vakantieverhuur, een informatiecentrum, aanleg van voedselbos, opzetten van Way-of-Nature-activiteiten, en de aanleg van een ecoduct. Op al deze fronten is waardevolle vooruitgang geboekt. Er is goede onderlinge communicatie, met respect voor elkaar. De financiële grondslag is verbeterd, activiteiten komen goed van de grond, het traject voor de woningbouw (bestemmingsplan) ligt op streefniveau, verhuur loopt goed, en er is goede opbrengst van de houtkap. (In samenwerking met ECOintention practitioner Monique Schep)Energizing traject op een landgoed van ruim 200 hectare in het midden van het land. Het beheer ervan was onlangs overgenomen door de jongere generatie in de betreffende familie, met als doel om het landgoed duurzaam in stand te houden. Binnen de familie was dit een grote stap. Voor de instandhouding was onder meer een gezonde financiële huishouding, onafhankelijk van subsidies, nodig. Na het traject is er een betere communicatie, vergroot respect en een ontspannener sfeer tussen de generaties van de familie. Tussen de leden van de jongere generatie is de band verstevigd. Er zijn voldoende inkomsten gegenereerd voor de instandhouding van het landgoed, al moet er nog wel gebruik worden gemaakt van subsidies. De voor de nieuwe toekomstvisie noodzakelijke bestemmingsplanwijziging is gerealiseerd. De voorgenomen activiteiten komen goed van de grond, het traject van de woningbouw ligt op streefniveau, en de verhuur loopt goed.